Eberhard von Künsberg

1909. szeptemer 2., Speyer - 1945. február, Budapest

EEberhard Max Paul von Künsberg báró egy régi felső-frank nemesi családban született, apja hivatásos katonatiszt volt.  A fiatal von Künsberget szülei már 1921-ben beléptették a Hitlerjugend elődszervezetébe.1929-ben lépett be az NSDAP-ba (tagsági száma 132.008) és az általános SS-be is (ahol tagsági száma 1552-es volt). 1929-től 1934-ig jogot hallgatott, ezt követően rövid ideig hivatásos SS-tisztként szolgált az SS-Reiterstandarte Regensburg egységnél. Emellett különféle más náci egyesületben és szervezetben is szerepet vállalt. 1936-ban felvették az NSDAP külügyi hivatalába. Emellett a München-Riem melletti SS lovassági iskolában is szolgált, amelyet Heinrich Himmler azért hozott létre, hogy letörje az általa túlságosan konzervatívnak és liberálisnak bélyegzett baden-badeni galopp lovasversenyeket.

1939. március 14-én von Künsberget felvették a német Külügyi Hivatalba. A háború kitörése után Künsberg azt a feladatot kapta, hogy az elfoglalt országokban gyűjtse össze a fontosnak tekintett diplomáciai iratokat. Emellett műkincsek összegyűjtésével és Németországba szállításával is elkezdett foglalkozni. Ez a tevékenység valójában szisztematikus és jogilag teljesen megalapozatlan műkincsrablások sorozatát jelentette, kedvezményezettei nem csak német múzeumok voltak, hanem baráti alapon sok felsőbb SS-vezető is válogathatott az így megszerzett javakból. 1941 januárjára század erejű egysége már az „SS-Sonderkommando von Künsberg” nevet viselte. Bevetései ezt követően a Balkán mellett Krétára is kiterjedtek.  Az ekkor már zászlóaljnyira felduzzasztott egységet 1941 augusztusában a Waffen-SS keretébe olvasztották be.

Von Künsberg különítménye gyakorlatilag végigrabolta a teljes Balkánt és a Szovjetunió jelentős területét. 1942 elejétől a különítmény új feladatokat kapott, többek között ők képezték ki a német szolgálatra jelentkező tatár önkénteseket. Himmler és Ribbentrop sem volt teljesítményével elégedett, ezért a frontra küldte. 1944 nyarán a 8. SS-lovashadosztályba kapott pontosan meg nem határozható beosztást.

Részt vett a kitörési kísérletben, utoljára 1945. február 14-én látták. A Künsberg-család archívuma szerint 1945 áprilisában Pomerániában is feltűnt, ez az állítás azonban nem igazolható.