Fritz Herschel igazolványképe (1943)

Fritz Herschel

1914. december 17. - 1945. február 13.

Fritz Herschel 1914. december 17-én született Sziléziában.  Gyermek és fiatalkoráról csak keveset tudni. Önéletrajza szerint először 1930-ban vett részt egy NSDAP rendezvényen. 1933-ban belépett az általános SS-be. Breslauban (ma Wroclaw) végzett tanárképző főiskolát, szakdolgozatát „Gotsdorf falu mint fajbiológiai közösség” címmel írta. A háborúban annak kitörésétől kezdve vett részt, először mint egyszerű katona, majd mint tiszt. Egysége végig a 36. tüzér mérő osztály volt. 1942-ben nevezték ki hadnaggyá, 1944-ben pedig főhadnagyi rendfokozatot kapott.

Fritz Herschel főhadnagy feleségéhez írt leveleiből következtethetünk arra, hogy 1944 decembere az egység számára viszonylag nyugodtan telt. Ebben az időben a tüzér mérő osztály Érd és Vecsés között települt. Érdekes módon leveleiben mellőzött minden háborúval kapcsolatos célzást – pozitív és negatív értelemben egyaránt. Másrészt viszont ez arra is utal, hogy 1944-ben a háborút legjobb esetben is egy szükséges rossznak tarthatta, amiben nem látott személyes missziót. Erre utalnak eufemisztikus megjegyzései is. Kivételt csak legutolsó levelei jelentenek, de ebben is csak a sorok között jelenik meg az aggodalom.

Kétnaponta írt levelet, december 10-én külön csomagban elküldte nejének és kislányának a karácsonyi ajándékokat (köztük egy általa készített, kerekeken guruló nyuszit). „Látod minden a legjobban meg van szervezve” volt ezzel kapcsolatos megjegyzése nejének, aki a leveleket általában egy héten belül meg is kapta – az akkori posta tehát nem volt lassabb, mint hetven évvel később, ami figyelembe véve háborút és a cenzúra működését, kifejezetten jó bizonyítványt állít fel az 1944/45 közötti német postai szolgáltatásokról. Herschelnek arra is volt ideje december 14-én, hogy hordhatatlannak ítélt pulóverét visszaküldje nejének azzal, hogy az anyagból vastag zoknikat varrhat kislányának („mindent ki kell használni, mert a ruhajegyekre már semmit sem adnak”). December 20-án újabb csomagot küldött nejének, amiben egy általa írt verseskötet volt (ehhez a rajzokat is ő készítette, valamint a bekötést is ő végezte el). Ez a csomag, amit házasságuk harmadik évfordulójára készített, már csak 1945. január 11-én érkezett célba. Herschel 1944. december 18-án adta meg szálláshelyének hozzávetőleges koordinátáit „időközben Budapest mellett állomásozunk egy faluban, ahol az [1941 áprilisi] szerb hadjárat után szálláscsináló voltam. A falu szinte teljesen német lakosságú, az emberek nagyon barátságosak és vendégszeretőek.” Herschel december 18-án moziban volt és a „Két szerencsés ember” című filmet nézte meg („nem volt különösebben lehengerlő”). December 24-re tíz oldalas levelet írt nejének. Karácsony estéjén is szakított időt az írásra és szokásával ellentétben ekkor már a katonai helyzetre is célzott „Karácsonyunk jelentős mértékben másképp zajlott, mint ahogyan azt elképzeltük. Igencsak mozgalmas és nyugtalan a helyzet.” Ez abból is látszott, hogy levelét nem tudta feladni, így 25-én egy sort, 30-án pedig egy egész oldalt írt. „Hosszabb szünetet kellett tartanom. Mozgalmas napjaink voltak. Most végre újra folytatódik a küldeménytovábbítás. Jól vagyok, ne aggódj feleslegesen miattam. Minden majd jóra fordult. Ne aggódj kérlek akkor sem, ha a posta ritkábban és rendszertelenül fog érkezni. Mindig írni fogok, amikor lesz továbbítás.

Herschel fedezékében lányának karácsonyi ajándékát készíti

Közelebbit rólunk most nem szabad közölnöm. Csak azt reméljük, hogy minden rendbe jön. Nagy reményeim vannak. A karácsony nálunk igen mozgalmasan telt. Azonban erről később fogok majd egyszer beszélni. Kíváncsi vagyok, hol éljük meg a szilvesztert.”

Herschel utolsó levelét 1945. január 1-én írta. „Szóval ne aggodalmaskodj feleslegesen. Lesz, ahogy majd úgyis lennie kell. Csak reménykedhetünk és kitarthatunk. Mindnyájan megtesszük kötelességünket. Majd újra minden jóra fordul. Nekünk egészen szilárdan bíznunk kell ebben. Tehát fel a fejjel kedves kis katonafeleségem. (…) Bárhogy is lesz, emeld fel a fejed. Gondolj mindig arra mennyire szeretlek és szeretni foglak benneteket.”

Ez a levél 1945. január 7-én érkezett meg Herschel Breslau melletti lakásába, ahol felesége is élt ekkor egy éves kislányával. Két hét múlva a feleségnek menekülnie kellett a szovjet csapatok elől. Lakásába soha nem térhetett többé vissza.

Olaj portréfestmény, amit Herschel 1944 decemberében küldött haza a
frontról.

Herschel eközben Pesten, majd Budán harcolt. 1945. február 9-én a Déli Pályaudvar mellett jobb kezén könnyebben sebesült. Részt vett a kitörésben, útvonala a Törökvészi út és a hidegkúti repülőtér irányába vezetett. Utoljára Nagykovácsitól északra, 1945. február 12-én délben látták.

Herschel sorsa minden bizonnyal átlagosnak tekinthető. Értelmiségi háttere nem akadályozta meg abban, hogy szimpatizáljon bizonyos mértékig a náci eszmékkel, de aktívan a diktatúra fenntartásában nem vett részt. Teljesen elfogadta a korszellemet, miközben lelkesen fogyasztotta a minőségi irodalmat. Szerető férj volt és rajongott gyermekéért: a frontról érkező küldeményei ennek szívbe markoló bizonyítékai. Halála után egy csonka család maradt, amely nem csak a kenyérkereső férjet, hanem teljes otthonát is örökre elveszítette.

Herschel saját kezűleg készített ajándéka lányának: egy fából készült nyúl, amely a gurulás során mozogni is tud