Both Rajmund

Both Rajmund

Both Rajmund 1917. január 15-én született Pozsonyban, apja hivatásos tiszt volt. Honvéd reáliskolában szerzett érettségi után jelentkezett a Ludovika Akadémiára, 1939-ben avatták gyalogos hadnaggyá. 1942-ben rést vett a korotojak környéki harcokban, 1944 augusztusától mint a 18. gyalogezred egyik századparancsnoka a Kárpátokban, majd a Duna-Tisza közén, végül Budapest előterében került bevetésre. Ismeretlen időpontokban kétszer kapta meg a Kormányzói Dícsérő Elismerést kardokkal.

1945. február 11-én esett fogságba, saját bevallása szerint ekkor már hetek óta civil ruhában bujkált. 1947 szeptemberében térhetett vissza Magyarországra. Először megtartották a katonai szolgálatban, azonban 1955-ben elbocsátották. Utolsó rendfokozata alezredes volt.

1948-ban belépett a Nemzeti Parasztpártba. 1956-ban jelentkezett katonai szolgálatra, de nem vették vissza. A forradalom alatt teljesen passzív volt. 1960-ban ismeretlen okból rendőri felügyelet állt.

A Kőbányai Könnyűfémmű Vállalatnál helyezkedett el, elvégezte a csepeli kohóiparitechnikumot. Bár munkahelyi párttitkára rendkívül negatív jellemzést írt róla, a hadkiegészítő parancsnokság felismerve, hogy emögött valamilyen személyes konfliktus állhat, ezt nem fogadta el és meghagyta rendfokozatát. 1964-ben feleségével az NSZK-ban élő rokonaihoz disszidált, ezt követően rendfokozatától megfosztották. Allachban egy autógyárban helyezkedett el mint technikus.