Chák Elemér

Chák Elemér

Chák Elemér 1921-ben született, apja 144 hold saját területen gazdálkodott. A Ludovika Akadémiát 1943-ban végezte el. 1944 szeptember 1-én vonult el a frontra, főhadnagyként a 10. gyaloghadosztály egyik ellátó oszlopának lett parancsnoka. Harcokban nem vett részt, az ostromban a 10. gyaloghadosztály teljes ellátó részlegének parancsnokságát vette át, 1945. február 11-én a Bartók Béla u. 18. szám alatt egységével megadta magát a szovjet csapatoknak. 1947-ben tért haza a szovjet hadifogságból. Ezt követően jelentkezett az új honvédségbe, ahonnan azonban 1950-ben leszerelték. Ezt követően sokáig csak mint éjjeliőr tudott elhelyezkedni. 1Azon ritka esetek közé tartozik, akinek 1958-ban tiszti rendfokozatát nem vették el.