Csenki Sándor

Csenki Sándor

Csenki Sándor 1913. augusztus 28-án született Szegeden, apja is hivatásos tiszt volt. A Ludovika Akadémia elvégzése után a tábori tüzérséghez osztották be. 1942-1943-között a 2. hadsereg hadműveleteiben vett részt, ennek sor a bronz Kormányzói Dicsérő Elismerés kardos kitüntetést kapta. 1944 márciusában a 21/2. üteg parancsnokaként vonult el a frontra. Budapest ostroma alatt 1944 karácsonya után a tüzérosztály érdemi tevékenységet alig fejtett ki, gyalogos harcban nem vett részt. 1945. február 11-én Budán egész tüzérosztályával, 32 tiszttel és 460 fő legénységgel átállt a szovjet csapatokhoz, nem sokkal később kórházba került, ahonnan április 15-én szolgálattételre jelentkezett az új hadseregbe. 1947-ben belépett az MKP-be, ezt követően pártszemináriumokat is vezetett, a pártiskolát kiváló eredménnyel végezte el. Belépett a Magyar Szabadságharcos Szövetségbe. 1949-ben már őrnagy volt, azonban beosztásaira nincsenek adatok. Ugyanabban az évben ismeretlen okból négy év börtönbüntetésre ítélték.