Endrédi Lajos

Endrédi Lajos

Endrédi Lajos 1915. május 12-én született Kádártán, apja MÁV kalauz volt. Érettségi után anyagi okokból azonnal munkát kellett vállalnia, 1936-tól egy fa- és építőanyagkereskedésben tudott elhelyezkedni. 1937-ben behívták a II. utász zászlóaljhoz, ezt követően pedig a mozgósítások miatt nem engedték leszerelni, így ténylegesítette magát. Kaució hiányában nősülését csak 1944 végén, a kaució intézményének nyilasok általi eltörlése után engedélyezték. 1944 december közepén a 201. különleges műszaki zászlóalj egyik századparancsnokaként a szentendrei szigetre irányították. Az egység egy fővezérség-közetlen romeltakarító és mentőalakulat volt, elsősorban bombatámadások utáni helyreállítási feladatokat oldott meg. Csak kézifegyverekkel rendelkeztek. Endrédi Szentendrén esett fogságba alakulatával 1944. december 26-án, innen 1947-ben tért vissza Magyarországra.

A hadifogságban szerzett betegsége miatt hazatérése után 25%-os rokkantségot állapítottak meg nála.

1946-ban a Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezeténél kapott adminisztrátori állást, később FAÉRT telepvezető lett. 1948-ban kísérleti nevelői tanfolyamra hívták be a Kossuth Akadémiára, de kérésére leszerelték. Ugyanabban az évben belépett a Nemzeti Parasztpártba.

1956 után, mivel helytelenítette a túl szigorú megtorlást és „a többpártrendszer híve volt” lefokozták.