Gazdy Dénes

Gazdy Dénes

Gazdy Dénes 1918. július 7-én született, apja hivatásos tiszt volt. Érettségi után felvették a Ludovika Akadémiára, 1939-ben avatták légvédelmi tüzér hadnagyként. Budapest ostromában mit a 206. honi légvédelmi tüzérosztályból szervezett és Pápay Imre őrnagy által vezetett páncélelhárító csoport segédtisztje vett részt. Siklósi József tartalékos főhadnagy révén kapcsolatba került a katonai ellenállással. 1944. november 19-én a nyilasok általi letartóztatását csak úgy tudta elkerülni, hogy frontszolgálatra osztatta be magát. Biztatására felvette a kapcsolatot Radványi Béla alezredessel, a 206. légvédelmi tüzérosztály parancsnokával. Radványi ezt jelentette Kozma József ezredesnek, Budapest légvédelmi parancsnokának, Kozma azonban semmilyen szankciót sem alkalmazott, csak behívatta és helytelenítette hogy Gazdy politikai kérdésekkel foglalkozik. 1945. február 11-én szovjet fogságba esett (a kitörésben nem vett részt), innen 1947 július 23-án tért haza. katonai szolgálatát tovább folytatta

1950-ben megkapta a Magyar Népköztársasági Érdemérem Arany fokozatát, 1948-ban belépett a szociáldemokrata pártba, de már a pártegyesülés előtt átlépett az MKP-ba. Több pártfunkciót is vállalt. 1950-ben a HM-ben a radar alosztály vezetője lett. További sorsa ismeretlen.