Győrbíró László

Győrbíró László

Győrbíró László 1914-ben született Rákospalotán. 1937-ben gyalogos hadnagyként avatták, 1941-ben páncélos átképzést kapott. Részt vett az 1. páncéloshadosztály doni harcaiban, ezt követően pedig az 51. páncélgépágyús osztály pótkeretéhez kapott beosztást. 1944-ben harctéri bevetésben már nem vett részt, október végén beteget jelentett, december 27-én lakására vonult. Az ostrom végén jelentkezett a szovjet parancsnokságon, ahonnan kihallgatás után elbocsátották. Ezt követően jelentkezett az új Honvédelmi Minisztériumban. 1948-ban mint osztályidegent kényszernyugdíjazták, ezt követően Mezőkeresztesen egy ideig rakodómunkás volt, közben a könyvelői szakmát is kitanulta.

1956 októberében főbenjáró bűnt követett el, vállalkozott ugyanis arra, hogy 50 mázsa búzát szállítson a fővárosba a „szabadságharcosok” részére. A következmények nem is maradtak el, rendfokozatától megfosztották. Későbbi sorsára nincs adat.