Hoitsy Pál

Hoitsy Pál

Hoitsy Pál 1906. augusztus 23-án született Budapesten, apja mérnök volt. 1929-től a légierő hivatásos tisztje volt, 1943-ban elvégezte a Hadiakadémiát, 1944 november 3-án az I. hadtest hadműveleti osztályvezetőjének nevezték ki. 1944. december 29-én erős bélhurutra hivatkozva beteget jelentett és ettől kezdve nem vett részt az ostromban. Lakásán emellett több embert is rejtegetett. 1945. február 12-én esett hadifogságba, ahonnan 1948-ban tért haza. Az ezt követő kötelezően kitöltendő formanyomtatvány azon kérdésére, hogy végzett-e antifasiszta munkát, azt válaszolta, hogy „a rendszeres propagandista előadássorozatot végighallgattam, a hallottakat megvitattuk és elsajátítottuk”. Semmilyen párta sem lépett be, 1949-ben a tényleges állományból elbocsátották.

1950-ben pótolhatatlan légügyi szaktudása miatt visszahívták a néphadseregbe. Ezt követő jellemzése ritka kivétel, ugyanis annak ellenére, hogy pártonkívüli volt, minden tekintetben csak a legjobbakat írták róla. 1951-ben Troll Lajos alezredes a minősítést azonban már negatívumokkal egészítette ki. „szükségszerűen megfelel az akadémia színvonalának. Politikailag passzív, a politikai tisztektől elhúzódik, távol tartja magát. (…) Túl zárkózott. Elvhűségről nem lehet beszélni, sem a Népidemokrácia iránti feltétlen hűségről, mert azt még semmivel sem bizonyította be. Ugyanezek a vádak fogalmazódtak meg egy évvel később is.

Sajnos személyi okmánygyűjtője alapvető kérdésekre nem ad választ. Csak annyit tudni, hogy 1952. január 30-án öngyilkos lett. Ennek okáról feltételezésekre vagyunk utalva. A legvalószínűbb az, hogy attól tartott, korábbi tiszttársaihoz hasonlóan ő sem kerülheti el a letartóztatást és a koncepciós eljárást.