Mendelényi Miklós

Mendelényi Miklós

Mendelényi Miklós 1920. március 20-án született Kiskunhalason, apja polgári iskolai igazgató volt. Tényleges szolgálatát a 20/II. zászlóaljnál kezdte, 1942-ben a Ludovika Akadémia elvégzése után avatták gyalogos hadnagyként, 1943-ban a galántai csendőrzászlóaljhoz helyezték át. 1944. március 19-től egészen az év szeptemberéig letartóztatásban volt, állítása szerint azért, mert a néme megszállás után nem akart katonai szolgálatot teljesíteni. Ezt követően a Nagybudapesti Forgalomszabályozó Parancsnokságra helyezték át. Ennek nyugatra települése után ő a városban maradt és bujkált. Február 12-én egy orosz alezredes sofőrje lett két hétig, hadifogságban nem volt. Jelentkezett az új hadseregbe, ahová fel is vették, de néhány napon belül csendőr múltja miatt letartóztatták. 1949. augusztus 25-én a Népbíróság jogerósen felmentette a vádak alól. 1948-tól mint segédgépész, segédmunkás, később üzemélelmezési csoportvezető. 1955-től egy vendéglőt majd egy italboltot bérelt Balatonbogláron. 1958-ban rendfokozatától megfosztották.