Papp Ferenc

Papp Ferenc

Papp Ferenc 1917. november 13-án született Debrecenben, apja gimnáziumi igazgató volt. A Ludovika Akadémia elvégzése után 1939-ben avatták gyalogos hadnagyként. 1941-ben páncélos átképző tanfolyamra vezényelték, a nyár folyamán részt vett a Gyorshadtest hadműveleteiben. Itt tanusított bátorságáért a Kormányzói Dícsérő Elsimerést kapta kardokkal. 1944-ben az 51. páncélgépágyús osztályban szolgált, mint osztálysegédtiszt, ezzel az egységgel vett részt az 1. páncéloshadosztály hadműveleteiben. Budapestre szorulva az egység érdemi harci tevékenységet alig végzett. 1945. január 30-án a Keleti Károly utca 31-ben az osztály maradékával fogságba esett. Az oroszok mindent elettek tőle, még a zubbonyát is lehúzták róla, a legénységtől kapta meg a legszükségesebb hasznbálat tárgyakat. A hadifogságból sikertelenül próbált jelentkezni az új honvédségbe. 1947 decemberében érkezett vissza. Ekkor már nem kísérelt meg visszajutni a hadsereghez, elvégezte a műegyetemet és a Mezőgépfejlesztési Intézetben kapott állást. Annak ellenére, hogy semmi negatívumot nem tudtak rábozonyítani, 1956 után megfosztották rendfokozatától.