Zalay János

Zalay János

Zalay János 1918 szeptember 24-én született Debrecenben, apja középiskolai tanár, később igazgató volt. 1936-ban vonult be a 11. honvéd gyalogezredbe, 1937-ben tartalékos tiszti rendfokozatot kapott, 1942-ben ténylegesítette magát és jelentkezett páncélos átképző tanfolyamra. 1944. március 10-én a hadseregközvetlen 101. harckocsiszázaddal a magyar megszálló erőkhöz a galíciai front mögöttes területére vezényelték. Itteni beosztása arcvonal mögötti tiszt volt. A századot 1944 nyarán visszavonták Magyarországra, 1944 augusztusában a mozgósított 1. harckocsiezred törzsszázadának lett parancsnoka, de még a hadműveletek megindulása előtt az ezredvonat parancsnoka lett. 1944 karácsonyán 5 napig Maglód mellett egy harccsoportot vezetett.

Az ostrom alatt nem került harcba, egységétől is elszakadt és 1945. február 11-én átállt a szovjet csapatokhoz. Jászberényben az újonnan megalakuló 1. gyalogezred 4. századának parancsnoka lett. Ezt követően a határvadászoknál szolgált. 1945 szeptemberében belépett az MKP-ba, nem sokkal később pedig a Szabadságharcos Szövetségbe, 1948-ban egy hónapos pártiskolát végzett

1947. februárjában Szviridov altábornak tüntette ki Budapest Bevételéért Érdeméremmel (amit önéletrajzában Budapest Felszabadításáért Érdeméremnek nevezett), karácsonykor a Magyar Szabadság Érdemrend  ezüst fokozatát kapta.

1947-ben a Kossuth Akadémiára helyezték át tanárnak 1950-ben már tanszékvezető volt. Jellemzései pozitívak voltak, de az 1950-es értékelés megjegyezte hogy „egzisztenciáját félti”. 1951-ben már úgy értékelték, hogy csapatszolgálatra osztályhelyzete miatt alkalmatlan. Ennek ellenére beosztották egy aszódi egységhez, ahol 1951 tavaszán egy szemlén „nem kielégítő” osztályzatot kapott. Szolgálati titoksértés miatt ugyanabban az évben első fokon két év börtönbüntetésre ítélték. „Bűne” az volt, hogy egy hadgyakorlaton a szigorúan titkos és titkos iratokat tartalmazó dobozokat sátrában őrizetlenül hagyta addig, amíg vacsorázni ment. Másodfokon az ítéletet 10 hónapra mérsékelték, arra hivatkozva, hogy az eset egy zárt katonai táborban történt, ráadásul a sátor előtt fegyveres őr is állt.

További sorsára nem sikerült adatot találnom.